psychoterapia Poznań

Psychoterapia Poznań - Paulina Siemieniak

Psychoterapia skierowana do kobiet

Zapraszam kobiety, poszukujące:

 • samorealizacji
 • efektywnego radzenia sobie z wyzwaniami różnych ról życiowych
 • satysfakcji z łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych
 • aktywizacji zawodowej
 • rozwoju umiejętności radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami biznesowymi
 • lepszego radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego piętrzącymi się przed kobietą XXI wieku

Psychoterapia skierowana do mężczyzn

Zapraszam mężczyzn, którzy:

 • pragną lepiej zrozumieć świat kobiet
 • doświadczają trudności w nawiązaniu satysfakcjonującej ich relacji
 • przeżywają kryzys w związku lub poszukują wsparcia w sytuacji jego rozpadu.
 • potrzebują wzmocnienia poczucia własnej wartości
 • odnalezienie satysfakcji w życiu
 • lepszego radzenia sobie ze stresem oraz różnymi wyzwaniami codzienności

Zapraszam osoby dorosłe obu płci na:

 • psychoterapia indywidualna ukierunkowaną na rozwój
 • poradnictwo i konsultacje psychologiczne
 • pomoc psychologiczna

Formy TERAPII:

 • Psychoterapia indywidualna to cykl spotkań, których celem jest zmiana nieprzydatnych sposobów myślenia i działania oraz polepszenie relacji z innymi ludźmi. Ta forma pomocy okazuje się skuteczna jeśli sesje odbywają się regularnie, a więc raz w tygodniu, przez dłuższy okres czasu (od kilku miesięcy niekiedy do kilku lat) i trwają około godziny.

 • Poradnictwo i konsultacje psychologiczne to spotkanie lub kilka spotkań, które mają na celu rozpoznanie doświadczanego problemu oraz określenie możliwych form pomocy. Najczęściej jest to jedno spotkanie, które  trwa około godziny.

 • Pomoc psychologiczna to krótkotrwała forma pomocy polegająca na wsparciu emocjonalnym oraz poszukiwaniu możliwości osobistych i środowiskowych, które pozwolą przejść przez trudny moment życiowy.

Psychoterapia Gestalt - w tym rodzaju psychoterapii objaw chorobowy jest tylko przejawem życiowych problemów doświadczanymi przez klienta. Ujmowany jest często jako rodzaj ucieczki w sytuacji braku innych, bardziej funkcjonalnych sposobów radzenia sobie. Terapeuta nie zajmuje się objawem jako takim, lecz pomaga klientowi w poszerzaniu świadomości jego zachowań i sposobów myślenia, co pośrednio skutkuje zniesieniem uciążliwych dolegliwości.

Poniżej przedstawiono kilka wybranych objawów. Ze względu na duże cierpienie i znaczne obniżenie jakości życia, ich wystąpienie często skłania do poszukiwania pomocy specjalisty.

Fobia to reakcja strachu, która jest nieproporcjonalna do rzeczywistego zagrożenia. Dotyczy ona określonych sytuacji, a osoba cierpiąca z powodu fobii sama stwierdza, że jej strach jest nieuzasadniony lub nadmierny. W efekcie jednostka unika sytuacji wywołujących w niej lęk, ogranicza swoją aktywność, gdyż nie potrafi zapanować lub uwolnić się od tego irracjonalnego emocji. Najczęściej fobie związane są: ze zwierzętami (np. lęk przed pająkami), zjawiskami środowiska naturalnego (np. lęk przed wysokością lub ciemnością), określonymi sytuacjami (np. zamkniętymi pomieszczeniami, jeżdżeniem windami lub przemieszczeniem się przez mosty, tunele). Fobie mogą odnosić się do krwi, zastrzyku,  zapadnięcia na konkretną chorobę. Częściej występują one u kobiet, a duża ich część rozwija się w dzieciństwie. Fobie nie tylko wywołują złe samopoczucie, ale przede wszystkim przeszkadzają lub nawet uniemożliwiają aktywność zawodową i kontakty z innymi ludźmi.

Jednym z rodzajów fobii jest fobia społeczna. Głównym problemem jest tutaj obawa przed byciem obserwowanym. Osoby cierpiące z powodu fobii społecznej odczuwają silny strach przed wystąpieniami publicznymi. W obawie przed kompromitacją i upokorzeniem boją się na przykład jeść w restauracji. Niekiedy mogą unikać wszystkich kontaktów towarzyskich, innym razem obawiają się tylko konkretnych sytuacji społecznych np. rozmowy z przełożonym. Znalezienie się w sytuacji budzącej obawy lęk może przekształcić się w napad paniki.

Bezsenność to trudności w zasypianiu lub wybudzanie się ze snu w ciągu nocy, a także sen nieprzynoszący wypoczynku. Niemal każdy w związku ze wzmożonym stresem doświadcza tego typu problemu przynajmniej raz w życiu. Jednak jeśli bezsenność pojawia się przez co najmniej miesiąc, a związane z nim zmęczenie znacznie ogranicza funkcjonowania w życiu społecznym lub zawodowym wnioskować możemy o wystąpieniu zaburzeń snu.

Sen może być również zakłócany przez lęki nocne lub koszmary senne. W obu przypadkach występuje gwałtowne przebudzenie, któremu towarzyszy poczucie zagrożenia, intensywnego strachu, a niekiedy także przyspieszone bicie serca, pocenie się itp.

Depresja i inne zaburzenia psychologiczneDepresja to zaburzenie nastroju, które przejawia się zaprzestaniem czerpania przyjemności, smutkiem i przygnębieniem, które utrzymuje się przez większość niemal każdego dnia oraz utratą dotychczasowych zainteresowań. Objawem depresji może być także: utrata lub przyrost wagi, bezsenność lub nadmierna potrzeba snu, występujące niemal codziennie zmęczenie i utrata energii, a także nieuzasadnione poczucie winy i bezwartościowości. Osoby cierpiące z powodu depresji  doświadczają obniżonej zdolności koncentracji uwagi oraz trudności w podejmowaniu decyzji. Ich załamanie wiązać się może z powracającymi myślami na temat śmierci lub samobójstwa. Wystąpienie większości z powyższych objawów, w tym tych z ostatniej grupy powinno skłaniać do wizyty u psychiatry, ponieważ niezbędna może okazać się farmakoterapia.

Kiedy znaczne obniżenie nastroju pojawia się regularnie jesienią albo zimą i ustępuję wiosną można wnioskować o wystąpieniu depresji sezonowej.

Problemy adaptacyjne pojawiają się zwykle w ciągu trzech miesięcy od zadziałania czynnika, wywołującego stres i napięcie. Czynnikiem takim może być na przykład zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania, rozstanie z partnerem. Psychologowie twierdzą, że efektem mierzenia się z taką trudną sytuacją są często problemy emocjonalne (np. smutek, złość, rozchwianie emocjonalne, lęk) oraz upośledzenie funkcjonowania w domu i w pracy.

Zaburzenia nastroju oraz fobie i depresje mogą zostać skutecznie wyleczone w terapiiProblemy z akceptacją własnego wyglądu mogą przyjmować formę tzw. dysmorficznych zaburzeń ciała. Jest to skrajne zaabsorbowanie wyimaginowanym defektem wyglądu np. łysiną, trądzikiem, otyłością, wielkością piersi lub genitaliów. Jego efektem jest unikania kontaktów towarzyskich, które przybiera formę niewychodzenia do pracy lub szkoły. Skutkiem tego typu cierpienia jest obniżenie nastroju a niekiedy depresja. Często podejmowaną próbą poradzenia sobie z niezadowoleniem z własnego wyglądu jest operacja plastyczna, która jednak nie przynosi upragnionego efektu. Dlatego osoba cierpiąca na to zaburzenie podejmuje wielokrotne próby udoskonalenia własnego ciała.

Problemy osobowościowe. Osobowość najintensywniej kształtuje się w pierwszych latach życia człowieka. Decyduje ona o stabilności, powtarzalności reakcji emocjonalnych oraz zachowań. W niektórych przypadkach wzorce postępowania okazują się niefunkcjonalne i znacznie zakłócają stosunki z innymi ludźmi.

Osobowość zależna to jedna z form nieadaptacyjnego postrzegania i reagowania na rzeczywistość. Cechuje ona osoby, które powalają innym podejmować decyzje dotyczące ich własnego życia. Są to jednostki, które ze strachu przed rozpadnięciem się związku obawiają się ujawniać swoje potrzeby. Unikają robienia czegoś samodzielnie, brakuje im pewności siebie, odpowiedniej samooceny, odczuwają dyskomfort i bezradność w chwilach samotności. Efektem ich postawy może być doświadczanie przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony osób z najbliższego otoczenia.

Osobowość unikowa charakteryzuje się zahamowaniem społecznym oraz nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby, które ją posiadają niechętnie angażują się w relacje z innymi, są powściągliwe w kontaktach intymnych i czują się zahamowane w nowych sytuacjach międzyludzkich. Obawiają się odrzucenia, wyśmiania i braku własnej atrakcyjności. Znaczną ulgę może przynieść im rozwój umiejętności społecznych oraz bliska i satysfakcjonująca relacja z drugim człowiekiem

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do kontaktu ze mną. Jako profesjonalny psychoterapeuta jestem w stanie Ci pomóc - profesjonalna i skuteczna psychoterapia. Jeśli szukasz skutecznego i dobrego psychologa to z pewnością jest to miejsce dla Ciebie.

Gabinet Psychoterapia Poznań

Na podstawie:

 • psychiatry.org
 • J. Wciórka, „Kryteria diagnostyczne według DSM- IV-TR”