Oferta dla Kobiet Biznesu skierowana jest do pań pełniących role kierownicze, aspirujących do zajmowania stanowisk zarządczych oraz do wszystkich kobiet aktywnie rozwijających swoją karierę zawodową.

 

Cykliczne spotkania umożliwiają rozwój następujących obszarów:

  • umiejętności związane z zarządzaniem i współpracą z ludźmi
  • odkrywanie sposobów efektywnego wyznaczania i osiągania celów
  • planowanie, dzielenie czasu pomiędzy obowiązki rodzinne i zawodowe
  • osiąganie poczucia pełni i samorealizacji
  • radzenie sobie ze stresem zawodowym, budowanie poczucia pewności siebie, odnajdowanie źródeł wewnętrznej równowagi i spokoju w pełnionej roli
  • poszerzanie świadomości dotychczasowych sposobów i potencjalnych możliwości wykorzystania własnego potencjału
  • umiejętność podejmowania decyzji oraz tolerowania ryzyka
  • rozpoznawanie indywidualnych źródeł wewnętrznej motywacji
  • odkrywania własnych sposobów i możliwości kreowania wizerunku
  • poszerzanie spektrum możliwości radzenia sobie z trudnymi sytuacjami biznesowymi w oparciu o własne zasoby