• psychoterapeuta Poznań
  • psychoterapeuta z Poznania
  • psychoterapeuta Poznań

Psychoterapeuta Poznań - Paulina Siemieniak

 

Jako psycholog oraz psychoterapeuta oferuję poradnictwo, pomoc psychologiczną oraz psychoterapię ukierunkowaną na rozwój osobistych zasobów klienta.

Zapraszam osoby, które przeżywają różnego rodzaju trudności, kryzysy, a także wszystkich zainteresowanych polepszeniem funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi i światem.

Jako psycholog oraz psychoterapeuta oferuję wsparcie m. in. w sytuacjach:

  • problemów zawodowych (zmiana zawodu, poszukiwanie bardziej satysfakcjonującej pracy,  strach przed publicznymi wystąpieniami itp.)
  • separacji, rozwodu, żałoby, bezrobocia, przejścia na emeryturę
  • konfliktów rodzinnych (relacje z nadopiekuńczymi rodzicami, przemoc itp.)
  • konfliktów małżeńskich (różnice charakterów, problemy w komunikacji itp.)
  • długotrwałej choroby własnej lub członka najbliższej rodziny
  • fobii, lęków, obniżonego nastroju, trudności adaptacyjnych

 

Na czym polega praca psychoterapeuty w psychoterapii Gestalt?

 

Psychoterapia Gestalt polega na odkrywaniu własnych możliwości, poszerzaniu świadomości własnego doświadczenia, tworzeniu pełniejszego kontaktu z samym sobą i z otoczeniem. Psychoterapeuta proponuje procedury, które umożliwiają klientowi rozpoznanie jego potrzeb oraz zrozumienie właściwych dla niego wzorców zachowań. Psychoterapeuta nie udziela rad, nie podejmuje decyzji, lecz pomaga uczestnikowi w odkrywaniu swoich potrzeb i możliwości ich zaspokojenia. Psychoterapeuta pomaga klientowi rozpoznać sposoby zachowania i myślenia, które utrwaliły się w przyszłości, lecz obecnie okazują się nieefektywne. W procesie psychoterapii klient sam sprawdza i decyduje o tym, co jest dla niego dobre i wartościowe.

Psychoterapeuta przedstawia propozycje działań, lecz nie wywiera nacisku, mając na uwadze wolność wyboru pacjenta. Zadaniem psychoterapeuty jest tworzenie przestrzeni, w której pacjent rozwija zdolność pomagania samemu sobie oraz znajdowania w samym sobie oparcia. Psychoterapeuta stwarza warunki, w których możliwe jest odblokowanie i pobudzenie rozwoju jednostki. W procesie psychoterapii uaktywniony zostaje proces samoregulacji, co oznacza, że człowiek odchodzi od tego, czego nie chce już dłużej kontynuować na rzecz osiągania pożądanych celów i wykorzystywania możliwości. Psychoterapia zmierza zatem do stanu, w którym klient jest gotowy samodzielnie kontynuować pracę nad własnym rozwojem.

Psychoterapia Gestalt opiera się na grupie procedur terapeutycznych. Jest to m.in. zasada koncentracji na aktualnym momencie, na tym, co dzieje się tu i teraz. Psychoterapeuta zachęca klienta do osadzenia się w teraźniejszości, zamiast zagłębiania się we wspomnieniach z przeszłości i fantazjach o przyszłych wydarzeniach. Zasadą tego nurtu psychoterapii jest przede wszystkim ugruntowanie uczestnika we własnym doświadczeniu. Psychoterapeuta prosi klienta o skupienie się na reakcjach, wrażeniach emocjonalnych i sensorycznych oraz doświadczaniu tego, co dzieje się w nim samych i w jego fizycznym otoczeniu. W ten sposób psychoterapia Gestalt odchodzi od wyjaśniania i interpretowania na rzecz pewniejszej części naszego poznania- doświadczania. Tym samym umożliwia jednostce lepszą orientacje w relacjach z otoczeniem.

Psychoterapia Gestalt korzysta z różnorodnych metod, m.in. dialogu między częściami własnej osoby, eksperymentów, pracy z fantazją, ze snem, z rysunkiem, z ciałem.

Dobry psycholog, psychoterapeuta Poznań

Paulina Siemieniak - psycholog i psychoterapeuta w Poznaniu